a. Wie zoeken wij ?


Wij zoeken dringend nieuwe koorleden om onze rangen te versterken.

Wij zoeken meerdere MANNEN, zowel Tenoren als Bassen.
Natuurlijk zijn ook DAMES zeer welkom, zowel Sopranen als Alten.

Jongeren worden aangeworven vanaf de leeftijd van 12 jaar; ons koor wil immers een mix zijn van jongeren, jong-volwassenen, en volwassenen.

Men moet wel kunnen zingen; met andere woorden: men moet de toon kunnen houden.

Kennis van notenleer is niet vereist; alle liederen worden grondig aangeleerd in de repetities.

b. Aansluitingsvoorwaarden.

Aansluiten bij ons Koor Marcato is gratis.

Wie aansluit moet zich wel engageren om de repetities en de uitvoeringen zoveel mogelijk bij te wonen.

Contactadres om aan te sluiten:

Marc Verhaeghe
Sint-Pietersgroenestraat 109,
8000 Brugge
Tel.: 050-31.23.16
E-mail: marcverhaeghe109@skynet.be
of        koor.marcato@skynet.be

 

c. Wanneer zijn de repetities ?

Elke maandagavond is er repetitie!
Maandagavond is Marcatoavond!
Zie verder voor nadere gegevens.

d. WAAR zijn de repetities ?

 

De repetities vinden plaats in een Koorzaal die gelegen is op Sint-Pieters (Brugge), in de Sint-Paulusstraat 2.
De Koorzaal bevindt zich rechts naast de Sint-Pauluskerk (zie plannetje hiernaast - klik erop dan wordt het vergroot!)..

e. Hoe laat zijn de repetities en hoe lang duren zij ?

De repetities beginnen elke maandagavond om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur.

Tijdens de wintermaanden duren de repetities tot 21.00 uur (wanneer er geen speciale uitvoering in het daarop volgende weekend gepland is). Soms wordt voor één bepaalde stemgroep nog een half uurtje verder gerepeteerd.

Ook tijdens het jaar gebeurt het meermaals dat de gezamenlijke repetities slechts tot 21.00 uur duren omdat daarna tot 21.30 uur een afzonderlijke repetitie plaats vindt voor één bepaalde stemgroep (Sopranen, Alten, Tenoren of Bassen).

Tijdens de repetities wordt een korte onderbreking ingelast waarin aan de koorleden gratis een drankje wordt aangeboden en waarin het sociaal contact kan bevorderd worden. Het Koor Marcato wil immers één grote vriendengroep zijn!

f. Wat is de aard van de uitvoeringen ?

Het Koor Marcato is zowel een Liturgisch als een Profaan koor. Het werd opgericht om kleur te geven aan variabele Liturgische evenementen zoals er zijn: Weekend-vieringen, Huwelijksvieringen, Jubilea, Feestvieringen voor Verenigingen.

Het is evident dat het Koor tevens profane liederen aanleert en ten gehore brengt. Uitvoering van profane liederen gebeurt dan meestal tijdens Concerten of muzikaal verzorgde ontspanningsnamiddagen of -avonden.

Het Koor verzorgt een tweetal maal per maand een weekendviering.

De ene keer wordt op zaterdagavond om 17.00 uur een viering opgeluisterd (in de Sint-Pauluskerk); een volgende keer 's zondags om 10.00 uur (in de Sint-Pieterskerk).

Gelet op de restauratie van de Sint-Pauluskerk vanaf november 2017 is de avondmis op zaterdagavond om 17.00 uur ook in de Sint-Pieterskerk en dit voor nog onbepaalde tijd.