Ontstaan van het Koor Marcato


Koorleider Marc Verhaeghe toont fier het eindresultaat van de stemming.
Koor Marcato telde reeds na enkele maanden 30 koorleden.
De eerste nieuwsbrief.

Bezorgd zijnde om mooiere vieringen op de parochie Sint-Pieters (Brugge) in de twee kerken (de Sint-Pieterskerk en de Sint-Pauluskerk) vatte de muzikale Marc Verhaeghe het plan op om een gemengd vierstemmig koor op te richten.

Met de toestemming van de toenmalige pastoor (E.H. Vanfleteren) kon de nieuwbakken koorleider eind februari 1989 zijn zoektocht naar zangers en zangeressen starten. Dit was geen gemakkelijke klus, doch de gedreven dirigent slaagde er toch in op korte tijd met een koor van 11 uitvoerders een eerste viering mooi op te luisteren op Paaszondag 26 maart 1989, dit nadat de repetities van start gegaan waren op maandagavond 13 maart 1989 (de stichtingsdatum).

Het Koor werd goed onthaald op de parochie wat zeker een stimulans betekende om door te zetten. Het Koor breidde zich voortdurend uit en telt thans 31 trouwe en enthousiast zingende leden onder de stuwende kracht van koorleider Marc Verhaeghe.

De naam "MARCATO" werd op 17 april 1989 democratisch door de koorleden zélf gekozen uit een zevental geselecteerde koornamen. Het woord "marcato" dat een voordrachtterm is in de muziek (>) geeft de aldus aangeduide muzieknoot een bijzondere nadruk en doet die noot duidelijk herkennen tussen de andere noten; zo ook wil het Koor Marcato met die naam duidelijk herkenbaar zijn op Sint-Pieters. Toeval of niet, maar de voornaam van de dirigent-stichter komt er in voor.

Het koor Marcato dat een tweetal maal per maand een weekend-mis opluistert wordt ook regelmatig gevraagd voor andere bijzondere gelegenheden zoals huwelijken, jubilea, ontspannings- momenten en concerten.