d. Uur en duur van de Repetities

De repetities beginnen elke maandagavond om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur.

Tijdens de wintermaanden duren de repetities tot 21.00 uur (wanneer er geen speciale uitvoering in het daarop volgende weekend gepland is). Soms wordt voor één bepaalde stemgroep nog een half uurtje verder gerepeteerd.

Ook tijdens het jaar gebeurt het meermaals dat de gezamenlijke repetities slechts tot 21.00 uur duren omdat daarna tot 21.30 uur een afzonderlijke repetitie plaats vindt voor één bepaalde stemgroep (Sopranen, Alten, Tenoren of Bassen).

Tijdens de repetities wordt een korte onderbreking ingelast waarin aan de koorleden gratis een drankje wordt aangeboden en waarin het sociaal contact kan bevorderd worden. Het Koor Marcato wil immers één grote vriendengroep zijn!