e. Uitvoeringen: aard en wanneer ?

Het Koor Marcato is zowel een Liturgisch als een Profaan koor. Het werd opgericht om kleur te geven aan variabele Liturgische evenementen zoals er zijn: Weekend-vieringen; Huwelijksvieringen; Jubilea; Feestvieringen voor Verenigingen.

Het is evident dat het Koor tevens profane liederen aanleert en ten gehore brengt. Uitvoering van profane liederen gebeurt dan meestal tijdens Concerten of muzikaal verzorgde ontspanningsnamiddagen of -avonden.

Er zijn voorlopig geen vieringen meer in de Sint-Pauluskerk daar deze kerk gerestaureerd wordt en niet toegankelijk is.

Op Sint-Pieters is er geen zondagsmis meer.

Op Sint-Pieters is er in het weekend nog alleen een misviering op zaterdag om 17u30 in de Sint-Pieterskerk. We zingen met ons koor Marcato één à tweemaal per maand die mis.

Daar er geen zondagsmis meer is op Sint-Pieters zingen we met ons koor Marcato ongeveer éénmaal per maand de zondagsmis in de kerk van Christus-Koning om 10:30u.